Glass LPS Ltd. - Krištáľové svietidlá

atypical
Bohemia Crystal

Vyhľadávanie svietidiel


Do pozornosti / Crystal clean - čistiaci prostriedok

Uroveň hore Stránka dole
Crystal clean - čistiaci prostriedok
Crystal clean - Pre ligotajúce sa lustre. Čistiaci prostriedok na krištáľové svietidlá. Odstráni špinu a nečistotu z krištáľových svietidiel.

Návod na použitie:
Pred použitím spreju vypnite svietidlo a umiestnite pod svietidlo ochrannú plachtu.
Osprejujte svietidlo po špinách a nečistých miestach a nechajte odkvapkať.

Pred opätovným zapnutím svietidla dbajte pozor aby kovové - elektricky vodivé časti svietidla boli uschnuté, alebo sa opatrne utreli do sucha.
Chráňte pred deťmi! Neinhalujte sprej!
Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Používajte len v dobre vetraných priestoroch.
Pozor horľavina!

Ďalšie záznamy

Uroveň hore Stránka hore

Glass LPS s.r.o., Dobrianskeho 56, 068 01 Medzilaborce, Slovenská Republika
Poštová adresa: Hviezdoslavova 4, 066 01 Humenné, Slovenská Republika
Telefón: 
+421 57 7884950  +421 907 640 407,  e-mail: glasslps@glasslps.eu, www.glasslps.eu