Glass LPS Ltd. - Krištáľové svietidlá

atypical
Bohemia Crystal

Vyhľadávanie svietidiel


Warhol City

Uroveň hore Stránka dole

Warhol City - Medzilaborce

     Naše mesto Medzilaborce je na "začiatku" Slovenskej republiky a je známe slávnym rodákom Andy Warholom, peknou prírodou, riekou Laborec, Rusínmi a sklárskymi tradíciami od roku 1972, ktorých súčasným pokračovateľom je naša firma Glass LPS, vyrábajúca krištáľové lustre.

        ML_air_rohy_text_1.jpg    Museum_of_art_rohy_text_podsvietenie_1.jpg

     Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov propaguje najslávnejšieho Rusína Andyho Warhola - prvého muža svetového pop-artu. Múzeum je jedinou inštitúciou v Európe, ktorá sa venuje dielu a pôvodu jedného z najslávnejších umelcov druhej polovice 20. storočia.

Pravoslávny chrám Monastier

     Pravoslávny chrám - Cerkev sv. Ducha bola postavená v roku 1949. V chráme boli obnovené maľby gréckym ikonopiscom Dimitriosom Leusissom žijúcim v USA a Dušanom Kandričákom z Medzilaboriec. Monastier - zrúcanina kláštora a baziliánskeho chrámu zo 16. storočia. Zrúcanina Monastiera je v súčasnosti zakonzervovaná.

MedzilaborceDobrý vojak Švejk

 
     Cez Medzilaborce ako vojak 91. pluku prechádzal v roku 1915 aj spisovateľ Jaroslav Hašek. Mesto spomína vo svojom diele "Osudy dobrého vojaka Švejka počas svetovej vojny".

Uroveň hore Stránka hore

Glass LPS s.r.o., Dobrianskeho 56, 068 01 Medzilaborce, Slovenská Republika
Poštová adresa: Hviezdoslavova 4, 066 01 Humenné, Slovenská Republika
Telefón: 
+421 907 640 407, +421 948 914 635, +421 917 131 544,  e-mail: glasslps@glasslps.eu, www.glasslps.eu